Dienstenwijzers

De Witte Assurantiën is een financiële dienstverlener die valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). In deze wet is onder meer geregeld dat wij onze klanten met een dienstenwijzer moeten informeren over onze financiële dienstverlening.

Op 1 januari 2013 is het provisieverbod op het verlenen van financiële diensten ingegaan. Met de komst van het provisieverbod zijn verschillende nieuwe regels van kracht, onder andere de eisen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt aan het Dienstverleningsdocument (DVD).

De diensten die een instelling aanbiedt moeten hierin helder en begrijpelijk worden beschreven voor onze (toekomstige) klanten. Door de wetgever is ervoor gekozen de AFM nadere regelgevende bevoegdheden te geven om het dienstverleningsdocument te standaardiseren en daar in de toekomst toezicht op te houden. Dit betekent dat u de dienstverleningsdocumenten van alle financieel dienstverleners eenvoudig met elkaar kunt vergelijken. Via onderstaande link kunt u onze dienstenwijzers (pdf-brochures) downloaden Om de documenten te kunnen lezen op uw computer, dient u te beschikken over Acrobat Reader. Dit programma kunt u gratis downloaden vanaf de website van Adobe.

De dienstenwijzers bevatten een samenvatting van wie we zijn en wat we doen. Verder vindt u er een compleet overzicht van onze dienstverlening, contactgegevens, informatie over hoe te handelen bij klachten en tariefinformatie.
 

Beloning van onze medewerkers

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële product(en) die hij of zij adviseert. Zij ontvangen uitsluitend een vast salaris. Een eventuele verhoging van het vaste salaris is evenmin afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.

Voor het beloningsbeleid wijzen wij u ook graag  op de brochure van Verbond van Verzekeraars,hier te downloaden
De nieuwe wijze van beloning is binnen onze organisatie ook zichtbaar door middel van het werken met abonnementen.
 

Meer weten?

Natuurlijk is het mogelijk dat u nog vragen heeft na het lezen van de informatie. In dat geval kunt u contact met ons opnemen en we zullen uw vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.