Tips van uw adviseur

Alternatieve seniorenhypotheken nodig door woningtekort

Het tekort aan woonruimte voor senioren loopt steeds verder op. In 2019 zal dat tekort voor het eerst boven de 100.000 woningen uitkomen. Van de 60-plussers die zich oriënteren op een toekomstbestendig huis, vindt 81 procent dat er binnen de eigen gemeente amper iets te vinden is. Dat blijkt uit een onderzoek van de stichting Zilver Wonen.De geënquêteerde 60-plussers zijn leden van ouderenbond ANBO. Ze maken zich zorgen dat ze straks onvrijwillig weg moeten uit hun sociale omgeving, omdat er geen geschikte woonruimte is. Zilver Wonen roept de lokale politiek op om meer werk te...

Lees meer