Tips van uw adviseur

Helft afgebrande bedrijven gaat uiteindelijk failliet

Voldoet je bedrijf aan alle regels voor brandveiligheid? Dat is mooi, maar op zichzelf vaak onvoldoende om de continuïteit te garanderen als er echt brand uitbreekt. Volgens het Verbond van Verzekeraars gaat 50 procent van de bedrijven na een grote brand failliet. Dat heeft meestal niet te maken met de directe materiële schade, maar met het opnieuw opstarten van de bedrijfsvoering.De wettelijke regels omtrent brandveiligheid zijn vooral gericht op het voorkomen van slachtoffers. Ontruimingen moet je oefenen, de vluchtroutes zijn vrij van obstakels en de nooduitgangen duidelijk aangegeven. Als je bezoek krijgt van de brandweer...

Lees meer