Tips van uw adviseur

Kleine bedrijven nauwelijks op de hoogte van veiligheidsrisico's

Ondernemers in het kleinbedrijf zijn slecht op de hoogte van de veiligheidsrisico's die hun personeel lopen. Dat blijkt uit de Staat van de Arbeidsveiligheid 2018, een groot rapport van de Inspectie SZW. De conclusies zijn alarmerend. Het aantal bedrijfsongevallen bij kleine bedrijven is verhoudingsgewijs veel groter dan bij grote en middelgrote bedrijven.De toezichthouder constateerde dat kleine bedrijven vaak geen of een onvolledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Zo'n RI&E is wel verplicht. De inspectie telde ook bijna 60.000 werknemers die werken in situaties waarin ze blootgesteld kunnen worden aan kankerverwekkende stoffen, zonder dat het bedrijf...

Lees meer