Ouder personeel: zieker en minder productief?

Werkgevers moeten wennen aan chronisch zieke medewerkers
Over twintig jaar staat de productiviteit onder druk, doordat werknemers ouder worden. Oudere werknemers zijn door chronische ziekten namelijk een stuk minder productief dan jongere collega’s, aldus de Engelse zorgverzekeraar Bupa UK Health Insurance. Dit is de uitkomst van een studie die de verzekeraar hield naar de gevolgen van de vergrijzing onder personeel, waarvan het eerste deel nu is afgerond.

Uit het onderzoek blijkt dat het personeelsbestand verouder door de stijging van de pensioenleeftijd. De komende twintig jaar neemt daardoor het aandeel werknemers dat een chronische aandoening heeft (zoals diabetes, COPD en astma) met minstens 7 procentpunt toe. Ook zullen Psychische klachten onder werknemers met 5 procentpunt gaan stijgen. Verder nemen klachten aan gewrichten en spieren met 8 procentpunt toe. Het aandeel hartklachten zal met 11 procentpunt stijgen.

Vooroordelen over oudere werknemers
Uit eerder onderzoek van Erik Jan van Dalen, adviseur en onderzoeker bij TNO Kwaliteit van Leven, is gebleken dat ouderen zeker niet zo traag, star, zwak, ziek en misselijk zijn als vaak wordt aangegeven. Ouderdom en ziekte hoeft daarom niet noodzakelijk gepaard te gaan met productieverlies.

Met betrekking tot ziekteverzuim blijkt dat het ziekteverzuim toeneemt naarmate mensen langer in hun functie zitten.' Stilstand is achteruitgang, het zorgt voor een verlies aan inspiratie, en wie niet langer bevlogen is, meldt zich vaker ziek. Maar dat heeft maar heel weinig met leeftijd van doen. Jongeren die lang dezelfde functie uitvoeren, zijn vaker ziek dan ouderen met wisselende werkzaamheden. Over het algemeen geldt echter wel dat ouderen aanzienlijk minder van baan wisselen dan jongeren. 

De oplossing zit volgens van Dalen dan ook in mobiliteit op de werkvloer. “Mensen die lang hetzelfde werk doen, worden inflexibel. Dat je je motivatie verliest, dat voel je, maar dat je inflexibel bent geworden, merk je pas als de baas jouw afdeling verkoopt. En dan is het te laat,” aldus Van Dalen. Het is niet vooral in het belang van de werknemers om in ze te blijven investeren, het is economische noodzaak.

Slecht functionerende arbeidsmarkt
Hiermee komt mogelijk ook beweging op de arbeidsmarkt voor ouderen, die nu slecht functioneert. Dit komt vooral doordat de lonen stijgen met het klimmen der jaren maar de productiviteit daar geen gelijke tred mee hoeft te houden. Om de arbeidsdeelname van ouderen verder te verhogen, zal dat anders moeten concludeerde het Centraal Planbureau (CP) onlangs in een studie.

Lonen nemen in Nederland sterk toe met het stijgen van de leeftijd van de werknemer, terwijl dat niet geldt voor de productiviteit van oudere werknemers. Die 'premie op leeftijd' is gekoppeld aan de baan en houdt ouderen tegen iets anders te gaan doen. Zij blijven hangen in hun oude baan en investeren nog maar weinig in zichzelf.

Meer informatie over zorg en inkomen voor u als werkgever

bron: Expert Kennis
auteur: Anna-Marie Beerda
« Terug naar het nieuwsoverzicht
Ik zoek informatie