Arbeidsongeschiktheidsuitkering van bruto naar netto

Vanaf 1 januari 2011 wijzigt de belastingwetgeving voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen door ziekte of ongeval. Dat heeft gevolgen voor u als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft.

Verzekeraars zijn vanaf 1 januari 2011 wettelijk verplicht loonheffingen in te houden op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en moeten daarover eenmalig informatie verstrekken aan de Belastingdienst.

Als u arbeidsongeschikt bent, dan ontvangt u nu nog een bruto-uitkering. Vanaf 1 januari 2011 zijn verzekeraars wettelijk verplicht vóóraf de loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) in te houden. Vanaf dan krijgt u dus een netto-uitkering. Uiteraard ontvangt u een specificatie van alle inhoudingen. Ook ontvangt u vanaf 2012 een jaaropgave van de verzekeraar.

Om aan de eisen van de Belastingdienst te kunnen voldoen en de netto-uitkering te bepalen hebben verzekeraars extra gegevens nodig. Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, dan ontvangt u een brief waarin de verzekeraar u informeert over de wijzigingen.

In de brief vragen zij om vóór 1 november 2010 opgave te doen van uw gegevens voor de loonheffingen en een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Als verzekeraars deze gegevens niet op tijd ontvangen, dan zijn zij verplicht vanaf 1 januari 2011 het anoniementarief van 52% belasting toe te passen. Dit kan betekenen dat er te veel loonheffing zal worden ingehouden, waardoor u minder uitkering ontvangt.

Heeft u een AOV of bent u van plan een AOV af te sluiten? Dan raden wij u aan contact op te nemen voor meer informatie hierover.

auteur: Simon de Witte
« Terug naar het nieuwsoverzicht
Ik zoek informatie