Bouw en Installatie

Constructions All-Risk (CAR)

Met Construction All Risk-verzekering (CAR) bent u standaard verzekerd voor de materiële schade aan een bouwwerk. Daarnaast zijn er dekkingen voor aansprakelijkheid, transport, schade aan bestaande eigendommen en aan hulpmaterieel. De verzekering eindigt meestal met de oplevering van het bouwwerk, maar het is ook mogelijk om een bepaalde onderhoudstermijn mee te nemen.

Zowel de opdrachtgever als de aannemer kan de CAR-verzekering afsluiten. Dit kan per werk of op doorlopende basis. Alle partijen zijn meeverzekerd, dus onenigheid over de schuldvraag hoeft het bouwproces niet te beïnvloeden. Meestal zorgt de aannemer voor een CAR-verzekering. De beste oplossing is echter om als opdrachtgever zelf een CAR-polis af te sluiten. U loopt dan geen risico als aannemers failliet gaan en heeft niet te maken met een eigen risico op de polis van derden.

Meer weten? Neem dan contact op met onze specialist Bouw en Installatie, Klaas van der Laan
U kunt hem bereiken op (06) 50 25 17 47, of hem een e-mail sturen: laan@witte.nl 
 

Installatie- en montageverzekering

Machinebouwers, installatie- en montagebedrijven lopen specifieke risico’s tijdens de bouw. Voor het afdekken daarvan voert De Witte een installatie- en montageverzekering. Deze verzekering is te beschouwen als een aanvullende dekking op de CAR-polis. De opbouw (secties/rubrieken) is dezelfde, maar de dekking is aangepast op de specifieke risico’s van installatiewerkzaamheden.

Meer weten? Neem dan contact op met onze specialist Bouw en Installatie, Klaas van der Laan. 
U kunt hem bereiken op (06) 50 25 17 47, of hem een e-mail sturen: laan@witte.nl 
 

Design- en constructverzekering

Bouw- en installatiebedrijven krijgen steeds vaker het verzoek om ook het ontwerppotlood ter hand te nemen. Hierdoor krijgen ze te maken met aansprakelijkheid voor ontwerpfouten. En een ontwerpfout die in eerste instantie alleen op papier bestond, kan bij realisatie wel eens een heel vervelende kostenpost blijken. De Design- en Constructverzekering biedt voldoende waarborgen voor deze risico’s.

Meer weten? Neem dan contact op met onze specialist Bouw en Installatie, Klaas van der Laan. 
U kunt hem bereiken op (06) 50 25 17 47, of hem een e-mail sturen: laan@witte.nl