Cyberverzekeringen

Een cyberverzekering is een 'must have'


Velen denken dat 'cybercrime' een 'ver-van-mijn-bed-show' is. Fout gedacht. Want overal waar met computers gewerkt wordt loopt men risico's waarvan de (financiële) gevolgen vrijwel niet te overzien zijn. Eén inbreuk kost het kleinste bedrijf met de geringste risico's al gauw meer dan € 100.000. Kosten die zich bovendien razendsnel kunnen opstapelen.


Je zou denken dat alleen grote bedrijven het doelwit zijn van cybercriminaliteit. De waarheid is dat de grote er het nieuws mee halen en de kleine niet. Cybercriminaliteit heeft inmiddels zo'n enorme vlucht genomen dat het niet de vraag is óf, maar wannéér het u overkomt. Want de zwarte markt voor gestolen gegevens is enorm en hackers worden steeds slimmer.


First party-risico's

Ruwweg loopt u als ondernemer twee soorten risico's. De zogeheten first party-risico's omvatten de (eigen) kosten waar men voor komt te staan als gevolg van een inbreuk of datalek. Daarbij kunt u denken aan een onderbreking van uw digitale activiteiten (website, mailverkeer), de kosten van digitaal forensisch onderzoek of schades toegebracht door hackers.


Third party risico's

De third party-kosten zijn de kosten van aanspraken die andere partijen tegen u instellen. Als u bijvoorbeeld de privacy van uw werknemers of uw klanten schendt, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Maar ook als u kwaadaardige software blijkt te hebben doorgegeven, zoals een virus, een worm of een trojan horse, kan men u daarvoor aansprakelijk stellen.


Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u zich kunt indekken tegen de financiële gevolgen van cybercriminaliteit?
Neem dan contact op onze cyberspecialist Klaas Ligthart. 
U kunt hem bereiken op (06) 50 25 17 44, of hem e-mailen: ligthart@witte.nl.