Inboedelverzekering

Meubilair, een tv, een audio-installatie, een laptop, een smartphone. Alles bij elkaar is dat een flink bedrag aan spullen. Wordt er ingebroken of raken die spullen beschadigd door lekkage of brand, dan kunt u die vaak niet zomaar vervangen. Voor die schade kunt u een inboedelverzekering afsluiten.

Een inboedelverzekering dekt schade aan spullen als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm of diefstal. Schade die expres wordt veroorzaakt, wordt niet vergoed. De dekking is verschillend per verzekering.

Het is belangrijk om de waarde van inboedel goed in te schatten. Bij een te hoge schatting betaalt u teveel premie en als u de waarde te laag inschat, loopt u kans dat u niet alle schade vergoed krijgt. De adviseur van De Witte kan u helpen om tot de juiste vaststelling van de waarde van de inboedel te komen. 

Waar u aan moet denken

  • Een verzekering kost vaak maar een paar tientjes per jaar, terwijl de schade snel kan oplopen tot meer dan duizend euro.

  • Stel u zelf goed op de hoogte welke schades vergoed worden en welke niet.

  • Bekijk ook welke maatregelen u zelf kunt nemen om schade te voorkomen.

Maak gratis een afspraak met een van onze adviseurs