Kerngegevens

AFM

De Witte Assurantiën is een financiële dienstverlener die valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). We hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het verlenen van onze financiële diensten. Het vergunningsnummer is 12010750.
 

KiFid

Voor klachten die we niet samen kunnen oplossen, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid).
Ons meldingsnummer is 300.007091.
 

KvK

De Witte Assurantiën staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in 04065964.
 

Adfiz

De Witte Assurantiën is lid van Adfiz. Dat betekent dat we voldoen aan strenge eisen van kwaliteit en vakbekwaamheid.