Overlijdensrisicoverzekering

Om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden een inkomensvoorziening hebben kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Deze sluit u af voor een bepaalde tijd. Wanneer de verzekerde tijdens deze periode komt te overlijden wordt het bedrag uitgekeerd aan de begunstigde van de polis. Met dat bedrag kan de nabestaande de financiële lasten blijven dragen. Het uitgekeerde bedrag is vrij besteedbaar en hierover hoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald.

Als u samen met uw partner een huis koopt, dan wilt u natuurlijk dat hij of zij, ook na uw overlijden, in het huis kan blijven wonen. De overlijdensrisicoverzekering zorgt er voor, dat uw partner aan de hypothecaire verplichtingen kan blijven voldoen. Soms stelt de hypotheekverstrekker deze verzekering daarom zelfs verplicht.