Samenwerking

De Witte Assurantiën is een onafhankelijk intermediair. Dat betekent dat we niet zelf verzekeren, maar voor u op zoek gaan naar de beste verzekeringsoplossing bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. We werken dus niet alleen, maar met meer dan 90 verzekeraars. Bij hen brengen we uw verzekeringen onder. Door onze jarenlange ervaring weten we vaak precies welke verzekeraar het beste bij uw situatie past.

 

Volmachtpartners

Met een aantal grote verzekeringsmaatschappijen hebben we inmiddels zo'n goede vertrouwensband opgebouwd, dat zij ons een volmacht hebben gegeven. Met een volmacht zijn we bevoegd om namens de betreffende verzekeraar te handelen. Dat betekent dat we zelfstandig verzekeringen mogen accepteren en schades afhandelen. U kunt dit zien als graadmeter voor de kwaliteit die we leveren.

 
 Allianz
Anker
Verzekeringen
 
ARAG ASR Avéro Achmea

DAS
Rechtsbijstand
 
Europeesche Fatum Monuta MS Amlin

Nationale Nederlanden
 

Reaal
 
Unigarant    


Het volmachtbedrijf, Cascade Assuradeuren, accepteert verzekeringen en wikkelt schades af zonder tussenkomst van desbetreffende verzekeraar. De medewerkers van De Witte behartigen de belangen van de klanten, het volmachtbedrijf behartigt de belangen van de verzekeraar, conform de voorwaarden en instructies van de betreffende volmachtgevers. Mocht er een situatie ontstaan waarbij met onderling overleg geen gewenst compromis werd bereikt, dan volgt behandeling in de volgende vier stappen:

1. overleg tussen de betrokken medewerkers, indien geen oplossing dan
2. overleg tussen de hoofden van de afdelingen, indien geen oplossing dan
3. informatie inwinnen omtrent de problematiek bij overige collega's / volmachtgevers / verzekeraars, indien geen oplossing dan
4. dossier voorleggen aan de directie om te komen tot een uiteindelijke uitspraak.

 

Immensa

De Witte Assurantiën is aangesloten bij Immensa, een samenwerkingsverband van een aantal landelijk dekkende grote assurantiebedrijven die de expertise en ervaring op het gebied van verzekeren van risico's samenbrengen. Immensa heeft voor diverse soorten en branches specifieke verzekeringsoplossingen die volledig voldoen aan de gestelde eisen in verschillende sectoren en branches.

Door gezamenlijke productontwikkeling en inkoop bij verzekeraars ontstaan veel voordelen die ten gunste komen van de eindklant en waarmee de echte zakelijke adviseur zich kan onderscheiden in de markt. Door gebruik te maken van private labels als gevolmachtigde van meerdere verzekeraars worden exclusieve oplossingen geboden.