Transport

Voor bestelauto’s, vrachtwagens, heftrucks, graafmachines en landbouwvoertuigen bent u verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Die verzekering dekt echter lang niet alles. De adviseurs van De Witte inventariseren de risico’s die u loopt en bieden een passende oplossing.
 

Vrachtautoverzekering

Behalve de WA-verzekering kent ook de vrachtautoverzekering het risico voor het eigen casco. U kunt kiezen uit Casco Beperkt of Casco Compleet. Met aanvullingen voor rechtsbijstand, inzittenden en accessoires heeft u altijd een verzekeringspakket dat aansluit op uw situatie.

Meer weten? Neem dan contact op met onze Transportspecialist Klaas Ligthart
U kunt hem bereiken op (06) 50 25 17 44 of hem een e-mail sturen: ligthart@witte.nl

Goederentransportverzekeringen

Onderweg kan er van alles misgaan. Goederen kunnen beschadigd raken. En wat te denken van verlies, diefstal, vertraging van de levering of bederf? Al deze risico’s zijn af te dekken. Dat kan als u in eigen beheer vervoert, maar ook als u in opdracht van derden goederen vervoert.

Om u goed van dienst te zijn kijken wij ook naar wettelijke regelingen (zoals Incoterms, AVC, CMR, AVV, Fenix) en clausules in uw contracten. Daarin is geregeld hoe het zit met uw aansprakelijkheid. Bij complexe contracten doen we dat in samenspraak met juridisch deskundigen.

Een (goederen)transportverzekering kunt u eenvoudig uitbreiden met een verblijfsdekking. Interessant als u dure apparatuur buiten uw bedrijfspand gebruikt. De apparatuur valt dan niet langer onder de dekking van een inventaris- of apparatuurverzekering.

Meer weten? Neem dan contact op met onze Transportspecialist Klaas Ligthart
U kunt hem bereiken op (06) 50 25 17 44, of hem een e-mail sturen: ligthart@witte.nl

 
Landbouwvoertuigen- en Werkmaterieelverzekeringen

Reparatiekosten als gevolg van schade kunnen in het niet vallen bij de kosten van stilstand. Daarom zetten wij alles op alles om die stilstand tot een minimum te beperken. Naast preventieadviezen doen we dat door de schades snel en deskundig af te handelen.

Ook voor werkmaterieel is een WA-verzekering verplicht, waarbij het niet uitmaakt of het voertuig op kenteken staat of niet. Verder zijn er diverse aanvullingen mogelijk, waaronder een dekking voor eigen gebrek. Naast de gevolgschade, is dan ook het eigen gebrek zelf verzekerd.

Meer weten? Neem dan contact op met onze specialist voor Landbouwvoertuigen en Werkmaterieel, Klaas van der Laan.
U kunt hem bereiken op (06) 50 25 17 47, of hem een e-mail sturen: laan@witte.nl