Uitvaartverzekering

Een uitvaart is vaak een kostbare aangelegenheid (bereken dit via de uitvaartkostenmeter). Toch is dat vaak niet eens de belangrijkste reden om een uitvaartverzekering af te sluiten. Uw nabestaanden maken een moeilijke tijd door en met een uitvaartverzekering kunt u de organisatie van de uitvaart voor een groot deel uit handen geven.

Een uitvaartverzekering kent twee hoofdvormen: in natura en in geld. Bij een uitkering in geld wordt na het overlijden een vooraf vastgesteld bedrag uitgekeerd. Hiermee kunnen de nabestaanden de uitvaart bekostigen. Bij een uitkering in natura, krijgen de nabestaanden een pakket aan diensten en wordt er een vrij te besteden bedrag beschikbaar gesteld voor aanvullende wensen.

Bij het afsluiten kunt u er voor kiezen om ook uw kinderen mee te verzekeren. Bij sommige verzekeraars zijn zij tot 18 jaar gratis meeverzekerd, maar het komt ook voor dat u uw kinderen moet verzekeren met een zogeheten aanvullende dekking. In dat geval wordt de premie iets hoger. Hoe dan ook, het is verstandig u hierover goed te laten adviseren.