Voor u als ondernemer

Arbeidsongeschiktheidsverzekering


U verdient prima met uw onderneming en bent kerngezond. Waarom zou u dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten? Nou, bijvoorbeeld om ingeval van arbeidsongeschiktheid niet meteen in de bijstand te belanden en uw eigen woning op te moeten eten.

Onze adviseurs geven u een onafhankelijk advies op maat. In een persoonlijk gesprek inventariseren wij uw situatie en wensen op het gebied van bijvoorbeeld wachttijden, hoogte van de benodigde uitkeringen en het toe te passen arbeidsongeschiktheidscriterium. Afgestemd op uw doelen, financiële situatie, kennis en ervaring. Mocht u door ziekte of ongeval onverhoopt niet kunnen werken dan zorgt de AOV voor een passende inkomensdekking én, misschien nog wel belangrijker, ondersteuning bij reïntegratie.
 

Compagnonsverzekering (keymanpolis)


Ooit stil gestaan bij wat er gebeurt met het bedrijf als uw zakenpartner plotseling overlijdt? In beginsel hebben de erfgenamen recht op een deel van het bedrijf, tenzij er een overnamebeding opgesteld is. Volgens dit beding kunnen zij - tegen hun wil - worden uitgekocht om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Maar daar moet u wel de middelen voor hebben. Een compagnonsverzekering of keymanpolis keert uit bij overlijden. Met dat bedrag kan het bedrijfsaandeel van de overleden vennoot worden aangekocht.