Voor uw bedrijf

Schade aan bedrijfsgebouwen, inventaris of goederen is één van de grootste risico’s voor uw onderneming. Gelukkig is er een uitgebreid pakket verzekeringen waarmee u uw bedrijfsgebouw én inhoud kunt verzekeren tegen de rampzalige gevolgen van inbraak, brand of storm.
 

Gebouwenverzekering

Deze verzekering vergoedt de schade aan bedrijfsgebouwen. Meestal gaat dat tegen herbouwwaarde, het bedrag dat nodig is om eenzelfde gebouw onmiddellijk na de gebeurtenis te herbouwen. Het is dus belangrijk om over een waardebepaling mét garantie tegen onderverzekering te beschikken.

Huurt u een bedrijfspand? Dan moet u er rekening mee houden dat de verbouwingen die u laat uitvoeren niet automatisch meeverzekerd zijn in de opstalverzekering van de eigenaar. U moet daar zelf een regeling voor treffen. We noemen dit de huurdersbelangenverzekering.
Glas, reclame-uitingen, zonweringen en bepaalde luifels vallen ook niet binnen de opstalverzekering. Hier zijn aparte verzekeringen voor.
 

Inventaris- & Goederenverzekeringen

Computers, machines en goederen worden gerekend tot de roerende bedrijfsmiddelen: de niet aard- en nagelvaste zaken. Veel hiervan wordt gedekt onder de inventarisverzekering. Voor risico’s aan elektronische apparatuur, productiemachines of (opgeslagen) goederen en voorraden zijn andere verzekeringen nodig.

Machines, computers, elektronica
Voor de materiële schades zijn dat de computer- en elektronicaverzekering en de machineschadeverzekering. Deze vergoeden de schade aan elektronische apparaten of machines. De kosten voor het terughalen van verloren gegane informatie (reconstructie) of schade door bedrijfsstilstand is niet meeverzekerd. Hier zijn weer andere oplossingen voor.

Grondstoffen en goederen
Aanwezige grondstoffen en geproduceerde goederen kunt u verzekeren met de goederenverzekering. Voor goederen die niet altijd op een vaste locatie staan, is er een goederentransportverzekering met verblijfsdekking. Ook aan bederf onderhevige zaken in een koelruimte zijn (tot een bepaald maximum) verzekerd als de techniek u in de steek laat.


Aansprakelijkheidsverzekering

De laatste jaren laten een stijgende lijn zien in het aantal schadeclaims tegen bedrijven. Een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dan ook een must. In samenwerking met diverse advocatenkantoren toetsen we uw contracten, (leverings)voorwaarden en andere documenten. Met deze juridische scan kunnen we u een passende oplossing bieden op het gebied van aansprakelijkheid.
 

Rechtsbijstandverzekering

De kosten voor juridische bijstand bij geschillen kunnen flink oplopen. Het maakt niet uit of de schuld bij u ligt of bij de tegenpartij: de rekening van uw advocaat moet u op voorhand betalen. Met een goede rechtsbijstandsverzekering bent u verzekerd van professionele juridische hulp en de externe kosten die gemaakt gaan worden. De hulp geldt voor vrijwel alle activiteiten van uw onderneming.
 

Motorrijtuigenverzekering

Een motorrijtuigenverzekering kent drie dekkingsvormen. Het WA-deel verzekert u tegen schades die u anderen toebrengt. Het risico voor het eigen casco ligt bij uzelf. Hier kunt u kiezen uit een beperkte dekking (Casco Beperkt) of een complete dekking (Casco Compleet of 'all-risk'). Met aanvullingen voor rechtsbijstand, inzittenden en accessoires heeft u altijd een verzekeringspakket dat aansluit op uw situatie.