Voor uw werknemers

Ziekteverzuim kost veel geld. Er is een vuistregel die stelt dat een zieke werknemer anderhalf tot tweeëneenhalf keer zoveel kost als zijn bruto loonkosten. Goede verzuimpreventie kan voorkomen dat werknemers ziek of arbeidsongeschikt raken door hun werk. Komt het toch zover, dan kunt u met de goede voorzieningen voorkomen dat uw bedrijf of werknemer in de financiële problemen raakt.


Ziekteverzuimverzekering

Als werkgever moet u het loon van de zieke werknemer 2 jaar lang doorbetalen, actief voorkomen dat hij arbeidsongeschikt raakt en bent u verplicht om hem aan ander passend werk te helpen. Met een ziekteverzuimverzekering wordt u volledig ondersteund bij deze en andere verplichtingen. Samen met professionele verzuimbegeleiders helpen wij u op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuimpreventie. Zodra u met verzuim te maken krijgt, bewaken wij voor u het verzuimtraject zodat u altijd voldoet aan de geldende wetgeving.
 

Eigenrisicodrager WGA en Ziektewet

Als het om de WGA gaat kunt u er als werkgever voor kiezen om eigenrisicodrager te worden of de WGA-risico’s te verzekeren bij het UWV. Maar of dat laatste wel zo verstandig is? Zeker als uw loonsom hoger is dan € 322.000 is uitstappen vrijwel altijd (een stuk) voordeliger. Bovendien, om voor de begeleiding van zieke werknemers afhankelijk te zijn van het UWV is ook geen aantrekkelijk vooruitzicht.
Bent u eigenrisicodrager voor de WGA, dan ligt het voor de hand om dat ook te doen voor de Ziektewet. Want daarmee houdt u vanaf het eerste moment dat iemand ziek wordt, grip op diens begeleiding en re-integratie. Ook als deze werknemer ziek uit dienst gaat.
 

Moeite met beslissen? De Witte helpt

Of u nou weggaat of blijft zitten bij het UWV, het blijven moeilijke beslissingen met diverse voors en tegens. Gelukkig kan De Witte Assurantiën (een van de grootste op dit gebied in Noord-Nederland) u helpen bij het maken van de juiste keuze. 

 
Meer weten over Verzuim, WGA en Ziektewet? Neem dan contact op met onze specialist, Mariële de Wind.
U kunt haar bereiken op (06) 46 11 49 18, of haar een e-mail sturen:
m.dewind@witte.nl